On-line kamera

Fotogalerie

Dny otevřených dveří 2015/16

dvere

6. 11. 2015 (pátek) 13,00 – 17,00
11. 12. 2015 (pátek) 13,00 – 17,00
12. 12. 2015 (sobota) 8,00 – 12,00
29. 1. 2016 (pátek) 8,00 – 14,00

Zveme všechny zájemce o studium na naší škole na Dny otevřených dveří. V rámci těchto dní si budete moci prohlédnout některé vybrané učebny pro výuku všeobecně vzdělávacích   předmětů, odborných předmětů i pro výuku odborného výcviku.
Získáte přehled o oborech, které naše škola nabízí ke studiu jak v denní formě, tak i dálkové.
Seznámíme vás s důvody, proč si vybrat k dalšímu studiu právě SOU elektrotechnické Plzeň.
Na vaši návštěvu se těší všichni zaměstnanci školy.
Přijďte a přesvědčte se.

Škola doporučená zaměstnavateli 2015

Naše škola opět i v letošním roce uspěla v hlasování firem „Škola doporučená zaměstnavateli 2015“ a umístila se na druhém místě.

IMG_3872 IMG_3876

Informace k přihlašování k maturitní zkoušce (MZ)

Žáci současných maturitních tříd se budou přihlašovat k MZ od 18. listopadu do 27. listopadu 2015 prostřednictvím třídních učitelů, kteří budou mít jejich přihlášky. Žáci, kteří MZ již opakují, se budou přihlašovat na sekretariátu v místnosti A 23 mezi 18. – 27. listopadem 2015. Přihlásit se je možné pouze osobně, každý pracovní den mezi 7-14 hodinou. Informace k maturitním zkouškám najdete na novamaturita.cz.

Zimní termíny opravných závěrečných zkoušek

Písemná zkouška – 1. 12. 2015 v 7:45 v A23
Praktická zkouška – 2. 12. 2015 v 6:45 – pavilon č. 4, pan V. Hanzlík
Ústní zkouška – 7. 12. 2015 v 7:30 – A23

Žádné pozvánky ke zkoušce zasílány nebudou!

Zkvalitnění odborné přípravy v teoretické a praktické výuce v návaznosti na praxi

Clogo_ropílem projektu „Zkvalitnění odborné přípravy v teoretické a praktické výuce v návaznosti na praxi“ je zkvalitnění a zefektivnění odborné přípravy v
praktické i teoretické výuce a zvýšení návaznosti výuky na praxi u žáků SOUE Plzeň ve všech učebních a studijních oborech. Tohoto cíle bude dosaženo pořízením,
instalací a uvedením do provozu nového technologického vybavení v těchto učebnách:
– Jazyková učebna pro výuku cizích jazyků a simultánní tlumočení: vznikla zcela nově vybavená učebna, kterou využívají žáci všech učebních a studijních oborů  SOUE
– Učebna návrhu a čtení technické dokumentace: vznikla zcela nově vybavená učebna, kterou využívají žáci všech učebních a studijních oborů SOUE
– Dílna průmyslových instalací a pohonů: doplněno vybavení stávající dílny, které využijí žáci 2. – 4. ročníků
Veškeré pořizované vybavení slouží odborné praktické a teoretické výuce žáků denního studia. V rámci projektu byly vytvořeny manuály vzorových řešení praktických úloh odborné výuky na projektem pořízeném technologickém vybavení do Učebny návrhu a čtení technické dokumentace (10 úloh) a do Dílny průmyslových instalací a pohonů (10 úloh).
Projekt byl realizován v období leden – červen 2015. Rozpočet projektu činil 4 699 977 Kč.
Škola v současnosti dokončila realizaci projektu, který je již třetím v pořadí podobného typu.
Více o Regionálním operačním programu (ROP) Jihozápad, který slouží k čerpání dotací z fondů Evropské unie naleznete zde: http://www.rr-jihozapad.cz/